01140600

«ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Квалификация выпускника:
  1. 5AB0110501 - Прикладной бакалавр казахского языка и литературы основной средней школы
  2. 5AB0110503 - Прикладной бакалавр иностранного языка и литературы основной средней школы
Срок обучения:
  • на базе 11 кл. – 2 г.10 мес.

  1. 4S01140601 - Учитель казахского языка и литературы 
  2. 4S01140602 - Учитель русского языка и литературы 
  3. 4S01140605 - Учитель иностранного языка  
Срок обучения:
  •  на базе  9 кл.- 3 г. 10 мес.
  • на базе 11 кл. – 2 г.10 мес.

Объекты профессиональной деятельности выпускника: органы управления образования, основные и средние школы, лицеи и гимназии, школы – интернаты, внешкольные учреждения, независимо от их форм собственности


01140600

«НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТІЛ МЕН ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ»

БІТІРУШІНІҢ БІЛІКТІЛІГІ:

1) 5AB0110501 – НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ

2) 5AB0110503 – НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ШЕТ ТІЛІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ

            ОҚУ МЕРЗІМІ11 СЫНЫП БАЗАСЫНДА – 2 Ж. 10 АЙ.


3)     4S01140602 – ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МҰҒАЛІМІ 4S01140601 - НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМІ

4)     4S01140605 – НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ШЕТ ТІЛІ МҰҒАЛІМІ

ОҚУ МЕРЗІМІ9 СЫНЫП БАЗАСЫНДА - 3 Ж. 10 АЙ,

                    11 СЫНЫП БАЗАСЫНДА – 2 Ж. 10 АЙ.


Түлектің кәсіби қызметінің объектілері: меншік нысанына қарамастан білім беруді басқару органдары, негізгі және орта мектептер, лицейлер мен гимназиялар, мектеп–интернаттар, мектептен тыс мекемелер