Колледж миссиясы

Еңбек нарығында сұранысқа ие экономика, білім беру және ақпараттық технологиялар саласында білікті жұмысшы кадрларды, қызмет көрсету және басқару еңбегінің мамандарын даярлау.

Стратегия

Осы колледждің стратегиялық даму жоспары Қазақстан Республикасының Конституциясына, "Білім туралы" ҚР Заңына, ҚР Білім және ғылым министрлігінің Нормативтік-құқықтық актілеріне, "Қарағанды жоғары политехникалық колледжі" КМҚК Жарғысына, "Қазақстан 2050" стратегиясына сәйкес; Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде әзірленді Қазақстан Республикасы Президентінің "қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты - Стратегия - 2050"атты Қазақстан халқына Жолдауы.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған "Қазақстан-2050" Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" Жолдауында білім беру саласын дамытудың негізгі жолдары айқындалды, білім беру саласындағы жұмыстың басымдықтары белгіленді: Білім және кәсіби машық - заманауи білім беру, кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары. "Қазақстан-2050" Стратегиялық даму жағдайында техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғыртуға, білім беру процесіне инновациялық технологияларды енгізуге ерекше көңіл бөлінеді.ҚР Мемлекеттік бағдарламаларында көрсетілген нысаналы индикаторларға қол жеткізу мақсатында колледж кадрларды даярлау тиімділігін арттырудың, қолданыстағы жүйені жетілдірудің және мамандарды даярлаудың инновациялық моделін енгізудің маңызды міндеттерін алдына қояды, елдің инновациялық экономикасының талаптарына сәйкес келеді.Осыған байланысты 2025 жылға қарай ұлттық экономиканың экономикалық өсуін қамтамасыз ететін жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін өндірістерді енгізу жағдайында еңбек нарығының ағымдағы және перспективалық қажеттіліктеріне сәйкес келетін жоғары білікті кадрлар даярлау жөніндегі жетекші білім беру ұйымына айналу стратегиялық мақсаты айқындалды.