Қазақстан халқының тілдер күнін және Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойын меркеленуіне орай ұйымдастырылған жалпыоблыстық диктант

      Бүгін Саран қаласының әкімдігінің ұйымдастырумен, Қазақстан халқының тілдер күнін және Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойын меркеленуіне орай жалпыоблыстық диктант ұйымдастырылды. Диктант жұмысына мемлекеттік мекемелерде жұмыс істейтін барлық қызметкерлер мен мамандар, сондай-ақ, колледжіміздің ұстаздары мен студенттері қатысты.

      Жалпыоблыстық  диктант – әр азаматқа өзінің білімі мен сауаттылық деңгейін тексеруге берілген мүмкіндік. Диктант жазуға қатысқандар өздерін үлкен сынақтан өтердей дайындалғандарын айтып жатты. Диктант мәтінін оқыған қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Бақытжамал Сағындыққызы Қасымова: «Халықтың, әсіресе жастардың білімге құштарлығы бәсекеге қабілетті ел болудың бір шарты болып отырған заманда мұндай сынақтарды өткізудің пайдасы зор» деп атап көрсетті.

    Бұл шараның өткізудегі мақсат біреу – мемлекеттік тілді үйренуге деген ынтаны арттыру, қазақстандық патриотизмді нығайту, бірлік пен қоғамдық келісімді нығайту. Бұл істердің бәрінде Қазақстан халқын біріктіруші фактор – қазақ тілі екені сөзсіз. Сондықтан да диктантты мемлекеттік тілге деген қызығушылықтың көрсеткіші де деуге болады.

 Общеобластной диктант, посвященный празднованию Дня языков народа Казахстана и 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова  

   Сегодня акиматом города Сарани был организован общеобластной диктант, посвященный празднованию Дня языков народа Казахстана и 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы. В работе диктанта приняли участие все сотрудники и специалисты, работающие в государственных учреждениях, а также преподаватели и студенты нашего колледжа.
   Общеобластной диктант-это возможность каждому гражданину проверить свой уровень знаний и грамотности. Участвовавшие в написании диктанта говорили о том, что они подготовились к большим испытаниям. Преподаватель казахского языка и литературы Касымова Бакытжамал Сагындыковна, прочитавшая текст диктанта, отметила: «В эпоху, когда тяга населения, особенно молодежи к знаниям, является одним из условий стать конкурентоспособной страной, проведение таких испытаний выгодно».
   Цель данного мероприятия - повышение мотивации к изучению государственного языка, укрепление казахстанского патриотизма, укрепление единства и общественного согласия. Несомненно, во всех этих делах объединяющим фактором народа Казахстана является казахский язык. Поэтому диктант можно назвать показателем интереса к государственному языку.


2jpg

3jpg

4jpg

5jpg