Кел жастар, достық әнін шырқайық" атты XI облыстық студенттер фестивалі өтеді. XI Областной студенческий фестиваль национальных культур «Песню дружбы запевает молодежь»

Ереже

"Кел жастар, достық әнін шырқайық" атты Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне және Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінің 100 жылдығына арналға халықтар мәдениетінің XI облыстық студенттер фестивалінің өткізілуі туралы 

1.       Жалпы ережелер

1.1 Халықтар мәдениетінің облыстық студенттер фестивалінің қолдаушылары:

×         Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы;

×         Саран қаласының әкімдігі;

×         КМҚК «Саран қаласының мәдениет үйі»;

×          ««Видергебурт» неміс орталығы» облыстық неміс қоғамы;

×          «Жас Отау» этно-мәдени қоғамдық бірлестігі.

1.2 Ақпараттық қолдаушы: «Саран газеті» қалалық газеті, «Saryarqa» телеарнасы.

1.3 Фестиваль бағдарламасының қатысушылары Қарағанды облысы техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің музыкалық және би ұжымдары, жеке орындаушылары.

1.4 Фестивальді ұйымдастыру және өткізу мақсатында КМҚК «Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі» оқытушыларынан ұйымдастыру комитеті құрылады.

1.5 Ұйымдастыру комитеті фестиваль қатысушыларын тіркелуін, қатысу шарттарының орындалуын және қатысушылардың мараппатталуын қамтамасыз етеді.

1.6  Өткізілу мерзімі, уақыты: 6 желтоқсан 2022жыл. Басталуы сағат 12.00-де

1.7 Өтетін орны: Саран қаласы, Жамбыл көшесі - 66, Саран қаласының Мәдениет үйі.

 

2.       Мақсаты мен міндеттері

Мақсаты: Рухани жаңғыру бағдарламасының орындалуы аясында техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері студенттерінің шығармашылық потенциалын ашу, жастардың патриоттық сезімдерін қалыптастыруға жағдай жасау.

 

Міндеттері:

×       Қазақстан халқының салт-дәстүрлеріне, ұлттық мәдениетіне қызығушылығын арттыру;

×       эстетикалық-көркемдік тәрбиенің рөлін күшейту;

×       шығармашыл жастарды анықтау, оларға қолдау көрсету;

×       Қарағанды облысы колледждеріндегі шығармашылық ұжым жетекшілерінің тәжірибе алмасуына жағдай жасау.

 

3.       Қатысу шарттары

3.1             Фестивальде  облыс колледждері студенттерінен құрылған шығармашылық ұжымдар, жеке орындаушылар өнер көрсете алады. (өтініштер көрсетілген мерзімнен кейін қабылданбайды)

3.2             Қатысушылар «минус» музыкалық фонограмманың көмегімен вокалдық шығармаларды орындауы тиіс.

3.3             Қатысушылар конкурстық, вокалдық шығармаларын музыкалық аспаптардың (жекелей, ұжымдық) сүйемелдеуімен орындай алады.

3.4             Қатысушылар «плюс» фонограммасымен, фонограммасын қолдана алмайды.

3.5             Өнер көрсету регламенті бір колледж үшін 5 минуттан аспауы тиіс

3.6             Концерттік бағдарламада Қазақстан Республикасында тұрып жатқан ұлттар мәдениетінің неғұрлым әртектілігін көрсету орынды.

3.7             Концерттік бағдарламада орындалатын шығармалардың ұтымды таңдалынуына және сапасына қатысушылардың жетекшілері жауапты.

 

4.       Фестивальдің өту барысы

4.1             Фестивальге қатысушылардың өтініштерін (1 - Қосымшаға сәйкес) 2022 жылдың 2 желтоқсанына дейін  festivalsgtk@mail.ru электронды поштасына қабылданады.

4.2   Бағдарламаны құру және жүргізуге «Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі» КМҚК жауапты.

4.3   Фестиваль қатысушылары арнайы дипломдармен марапатталады.

 

Ұйымдастыру комитеті

Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінің шет бөлімінің меңгерушісі Рудневская Наталья Борисовна тел. 8-747-368-25-27;

Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінің директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары - Жаяубаев Жанбол Қарымсақұлы тел. 8-700-354-64-83


ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XI Областного студенческого фестиваля национальных культур, посвященного Независимости Республики Казахстан и 100 летию Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева «Песню дружбы запевает молодежь»

 

1.       Общие положения

1.1 Областной студенческий фестиваль национальных культур проводится при поддержке:

×         Учебно-методического центра развития образования Карагандинской области,

×         Акимата города Сарани,

×         КГКП «Дом культуры города Сарани»,

×         Областного немецкого общества «Немецкий центр «Видергебург»,

×         Этно-культурного общественного объединения «Жас Отау».

1.2   Информационная поддержка: городская газета «Саран газеті», телеканал «Saryarqa».

1.3 В фестивальной программе принимают участие музыкальные и танцевальные коллективы организаций технического и профессионального образования Карагандинской области.

1.4 Для организации и проведения фестиваля создается организационный комитет из числа преподавателей КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева».

1.5 Организационный комитет фестиваля организует прием заявок, проведение мероприятия и награждение победителей.

1.6 Дата и время проведения: 6 декабря 2022 года. Начало - 12.00 часов.

1.7 Место проведения: г. Сарань, ул. Джамбула - 66, Дом Культуры г. Сарань.

 

 

2.       Цели задачи

Цель: Создание условий для формирования казахстанского патриотизма и раскрытия творческого потенциала у студентов ТиПО, через организацию и проведение фестиваля национальных культур в рамках реализации программы РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.

Задачи:

×       повышение интереса к национальным культурам, традициям и обычаям народов Казахстана;

×       развитие навыков публичных выступлений и культуры общения;

×       выявление и поддержка творческой молодежи;

×       обмен опытом руководителей творческих групп колледжей Карагандинской области.

 

3.       Условия участия

3.1             В фестивале принимают участие творческие коллективы и солисты из числа студентов, обучающихся в колледжах Карагандинской области, своевременно подавших заявку на участие.

3.2             Участники вправе исполнять конкурсную вокальную программу под музыкальную фонограмму "минус", записанную на аудионосителях.

3.3             Участники вправе исполнять конкурсную программу под музыкальный аккомпанемент собственного/ых музыканта/тов.

3.4             Запрещено использование фонограмм "караоке" любого формата.

3.5             Регламент, установленный для выступления представителей одного колледжа –

5 минут.

3.6             В концертных номерах приветствуется разнообразие национальных культур народов, проживающих в Республике Казахстан.

3.7             За подбор и качество концертных номеров несут ответственность руководители творческих групп колледжей, принимающих участие в фестивале.

 

4.       Порядок проведения фестиваля

4.1             Для участия в программе фестиваля участникам необходимо до «2» декабря  2022 года подать официальную заявку (Приложение 1) на электронный адрес: festivalsgtk@mail.ru  

4.2             Программу составляют и ведут представители КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева»

4.3             Участники Фестиваля награждаются Дипломами.

 

 

Организационный комитет:

Рудневская Наталья Борисовна, заведующая иностранным отделением Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа им. Абая Кунанбаева - тел. 8-747-368-25-27;

Жаяубаев Жанбол Карымсакович – заместитель директора по воспитательной работе

Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа им. Абая Кунанбаева - тел. 8-700-354-64-83