Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлы-техникалық колледжінің 100 жылдық мерейтойына орай «Кім мықты?» облыстық жарыстары өтеді. Областная соревнования «Кто сильнее?», посвященного 100 летию Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа

Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлы-техникалық колледжінің 100 жылдық мерейтойына орай «Кім мықты?» облыстық жарыстарды өткізу туралы

ЕРЕЖЕ

 

1.       Жалпы ережелер

1.1         «Кім мықты?» облыстық жарыстарын өткізу туралы Ереже (бұдан әрі-Ереже) жарысты ұйымдастыру, өткізу және қатысу тәртібін, жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін айқындайды.

1.2   Жарысты ұйымдастырушылар: Қарағанды облысы білім басқармасының «Сарыарқа дарыны» балаларға қосымша білім беру аймақтық ғылыми-практикалық орталығы» КММ, «Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлы-техникалық колледжі» КМҚК.

1.3   Жарысты ұйымдастыру үшін ұйымдастыру комитеті құрылады, ол:

- төрешілік құрамды құрады және жарыстарды өткізуді үйлестіреді;

- жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін анықтайды;

- жарыстарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау үшін материалдар дайындайды.

1.4 Төрешілік құрам «Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлы-техникалық колледжі» КМҚК оқытушыларынан құрылады.

 

2. Жарыстың мақсаты мен міндеттері

2.1 Мақсаты: осы спорт түрінен облыс колледждерінің мықты командаларын анықтау.

2.2 Міндеттері:

- салауатты өмір салтын насихаттау;

- бәсекелестік тәжірибе жинақтау және кейін әртүрлі деңгейдегі жарыстарға қатыстырту мақсатымен ең мықты ойыншыларды анықтау;

- «Волейбол», «Үстел теннисі», «Дартс» ойындарын дәріптеу;

- қатысушылардың спорттық шеберлігін арттыру.

 

3. Өткізу шарттары мен тәртібі

3.1 Жарыс бағдарламасына спорттың үш түрі кіреді: Волейбол 4х2; Үстел теннисі 2х1; Дартс 1х1.

3.2   Волейбол - команда құрамы 8 адам (4 ер адам + 2 қыз + 2 қосалқы). Жарыс волейбол ойынының ережелеріне сәйкес өткізіледі.

3.3   Үстел теннисі - команда құрамы 3 адам (2 ер адам + 1 қыз) Жарыстар үстел теннисі ойынының ережелеріне сәйкес өткізіледі.

3.4   Дартс – команда құрамы 2 адам (1 ер адам + 1 қыз). Қатысушылар 5 дартс лақтырады. Нысана еденнен 1.73 м биіктікте орнатылады, лақтыруға арналған орын нысанадан 2,36 м.

3.5   Қатысу үшін өтінімді толтыру қажет (ҚОСЫМША 1).

Жарысқа тек Қарағанды облысы колледждерінің оқытушылары шақырылады.

- қатысушылар білім беру ұйымы басшысының мөрімен расталған өтінім беруі тиіс;

- ХҚКО-дан соңғы 3 айдағы зейнетақы аударымдары туралы анықтама;

- жеке куәлік;

- қатысушы колледждің негізгі қызметкері болуы керек.

3.6 Жарысты өткізу жүйесі төрешілер алқасының отырысында анықталады.

3.7 Ойыншылардың жалпы командалық формасы болуы қажет.

 

4. Қорытындылау

4.1 Жарыс қорытындысы жарыс өткізілетін күні 02.12.2022 ж. жарияланады.

4.2 Жарыстың әр түрінде жеңімпаздар командасы медаль және грамоталармен марапатталады, бұдан басқа жалпы командалық марапаттау I, II, III кубок (ең аз ұпай саны бойынша) беріледі.

 

5. Өткізу мерзімі мен орны

5.1 Жарыстың өтетін орны: Саран қаласы, Ленин көшесі, 14, Абай Құнанбаев атындағы СЖГТК.

5.2 Өткізу уақыты: 2 желтоқсан 2022 ж.

5.3 Жарыстың басталуы: сағат 09:00 - де.

5.4 Төрешілер алқасының отырысы жарыс басталғанға дейін өткізіледі.

5.5 Өтінімдер белгіленген нысан бойынша 28.11.2021 ж. сағат 14.00 – ге дейін sgtksport@mail.ru электрондық мекенжайына қабылданады.

 

6. Жарыс бағдарламасы

 – Қатысушы командалардың жеребе тастауы;

 –Сап түзеу, жарыстың салтанатты ашылуы;

 – Жарыс;

 – Қорытынды шығару, марапаттау;

 – Жарыстың жабылу салтанаты, жеңімпаздарды марапаттау.

 

7. Ақпараттық қолдау

7.1   Жарыстарды дайындау, өткізу және қорытындылары туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

7.2   Жарыстарды өткізу туралы ереже, қорытындылар «Абай Құнанбаев атындағы СЖГТК» КМҚК сайтында және http://saran-sgtk.ucoz.org/ жаңалықтар арнасында орналастырылады.

Іnstagram: sgtktexsrn, sgtk_scholl_rus_eng, kazakbolimi, zhiger.sgtk, dt_bolimi

 

Барлық сұрақтар бойынша келесі телефондарға хабарласуға болады:

моб.т.: 87787139720 - Рымбеков Куаныш Саттарович - үстел теннисінен бас төреші

моб.т.: 87757763808 – Байхадамов Арман Аманович – волейболдан бас төреші

моб.т.: 87016415104 – Николаева Светлана Геннадьевна – дартстан бас төреші


ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областных соревнований «Кто сильнее?», посвященного 100 летию Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева

 

  1. Общие положения

1.1             Положение о проведении областных соревнований «Кто сильнее?» (далее - Положение) определяет порядок организации, проведения и участия в соревнованиях, определение победителей и призеров соревнования.

1.2             Организаторами соревнований являются: КГУ «Региональный научно-практический центр дополнительного образования для детей «Сарыарқа дарыны»; КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. Абай Кунанбаева».

1.3             Для организации соревнования создается организационный комитет, который:

- формирует состав судейства и координирует проведения соревнований;

- определяет победителей и призеров соревнований;

- готовит материалы для освещения проведения соревнований в средствах массовой информации

1.4  Состав судейства формируется из числа преподавательского состава КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. А. Кунанбаева».

 

2. Цель и задачи соревнований

2.1 Цель: выявление, сильнейших команд колледжей области.

2.2 Задачи:

-  пропаганда здорового образа жизни

- приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших игроков с последующим участием их  в соревнованиях разного уровня;

- популяризация игры «Волейбол», «Настольный теннис», «Дартс»;

- повышение спортивного мастерства участников

 

3. Условия и порядок проведения

3.1 Программа соревнований включает три вида спорта:

Волейбол 4х2;    Настольный теннис 2х1;     Дартс 1х1.

3.2                     Волейбол - состав команды 8 человек (4 муж. + 2 дев. + 2 запасных). Соревнования проводятся согласно правила игры в волейбол.

3.3                     Настольный теннис - состав команды 3 человека (2 муж. + 1 дев.) Соревнования проводятся согласно правила игры настольный теннис.

3.4                     Дартс - состав команды 2 человека (1 муж. + 1 дев.). Участники метают 5 дротиков. Мишень устанавливается на высоте 1.73 м. от пола, позиция для метания от мишени на 2,36 м.

3.5                     Для участия необходимо заполнить заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

К участию в соревнованиях приглашаются только преподаватели колледжей Карагандинской области.

- участники должны подать заявку заверенную печатью руководителя организации образования;

- справку с ЦОНа о пенсионных отчислениях за последние 3 месяца;

- удостоверение личности;

- участник должен быть основным работником колледжа.

3.6                        Система проведения соревнования определяется на заседании судейской коллегии.

3.6           Игроки должны иметь общую командную форму.

4. Подведение итогов

  4.1  Итоги соревнования озвучиваются в день проведения – 02.12.2022г.

          4.2 В каждом виде соревнований команда победителей (I,II,III) награждаются кубком и грамотами, кроме этого будет общекомандное награждение (по наименьшему количеству очков).

 

 

5. Сроки и место проведения.

            5.1 Место проведения соревнований город Сарань, улица Ленина 14, СВГТК им. Абая Кунанбаева.

            5.2 Время проведения: 2 декабря 2022г.

            5.3 Начало соревнования в 09:00 часов.

            5.4 Заседание судейской коллегии проводится до начала соревнований.

            5.5 Заявки по установленной форме сдаются до 28.11.2022г. 14.00 часов на электронный адрес sgtksport@mail.ru       

6. Программа соревнований.

 – Жеребьевка команд участников;

 – Построение, торжественное открытие соревнований;

 – Соревнования;

 – Подведение итогов;

 – Торжественное закрытие, награждение победителей.

 

7. Информационное освещение

7.1             Подготовка, проведение и итоги соревнований освещаются в средствах массовой информации.

7.2             Положение о проведении соревнований, итоги размещаются на сайте КГКП «СВГТК им. А.Кунанбаева» http://saran-sgtk.ucoz.org/ и новостной ленте

  Іnstagram: sgtktexsrn, sgtk_scholl_rus_eng, kazakbolimi, zhiger.sgtk dt_bolimi

7.3             По всем вопросам обращаться по телефонам:

т.моб. 87787139720 - Рымбеков Куаныш Саттарович- гл. судья по настольному теннису

т.моб. 87757763808 – Байхадамов Арман Аманович – гл. судья по волейболу

т.моб. 87016415104 – Николаева Светлана Геннадьевна – гл. судья по дартсу