Образцы заявлений

Об академическом отпуске
Академиялық демалыс

Об отсрочке оплаты


Кешелдеу 

төлеугеОб отчислении


    Шегерім туралы


О выдаче документов


Құжаттарымды беруіңізді

О переводе со специальности


Мамандығына ауыстыруыңызды

О переводе с очного на зачоное отделение


Кундізгі оқу бөлімінің сырттай оқу бөліміне
О восстановлении на заочную форму
Оқуға қайта қабылдауңызды

О востановлении на очную форму и переводе на заочную


Күндізгі нысанға қалпына келтіру және сырттай оқу бөліміне ауыстыру туралы

Об изменении фамилии


Фамилиясын өзгерту туралы

Об предаставлении комнаты в общежитии


Жатақханадан бөлме беру туралы

Об исключении из числа проживающих в общежитии


Жатақханадағы тұрғындардың санынан шығару туралы

Об принятии с переводом на специальность


Мамандыққа ауысумен қабылдау туралы

Об отчислении с переводом и выдать документы


Аудару және беру құжаттарымен шегерім бойынша

Об перечеслении стипендии на карту родственника


Шәкіртақыны туыстың картасына аудару туралы