01140600

«НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТІЛ МЕН ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ»

БІТІРУШІНІҢ БІЛІКТІЛІГІ:

1)  5AB0110501 – НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ

2)  5AB0110503 – НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ШЕТ ТІЛІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ

 •             ОҚУ МЕРЗІМІ: 11 СЫНЫП БАЗАСЫНДА – 2 Ж. 10 АЙ.


3)   4S01140602 – ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МҰҒАЛІМІ 

4)   4S01140601 - НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМІ

5)  4S01140605 – НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПТІҢ ШЕТ ТІЛІ МҰҒАЛІМ
ОҚУ МЕРЗІМІ

 • 9 СЫНЫП БАЗАСЫНДА - 3 Ж. 10 АЙ,
 • 11 СЫНЫП БАЗАСЫНДА – 2 Ж. 10 АЙ.


      ТҮЛЕКТІҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ: МЕНШІК НЫСАНЫНА ҚАРАМАСТАН БІЛІМ БЕРУДІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ, НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ОРТА МЕКТЕПТЕР, ЛИЦЕЙЛЕР МЕН ГИМНАЗИЯЛАР, МЕКТЕП – ИНТЕРНАТТАР, МЕКТЕПТЕН ТЫС МЕКЕМЕЛЕР


01140600

«ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Квалификация выпускника:
 1. 5AB0110501 - Прикладной бакалавр казахского языка и литературы основной средней школы
 2. 5AB0110503 - Прикладной бакалавр иностранного языка и литературы основной средней школы
Срок обучения:
 • на базе 11 кл. – 2 г.10 мес.

 1. 4S01140601 - Учитель казахского языка и литературы 
 2. 4S01140602 - Учитель русского языка и литературы 
 3. 4S01140605 - Учитель иностранного языка  
Срок обучения:
 •  на базе  9 кл.- 3 г. 10 мес.
 • на базе 11 кл. – 2 г.10 мес.

Объекты профессиональной деятельности выпускника: органы управления образования, основные и средние школы, лицеи и гимназии, школы – интернаты, внешкольные учреждения, независимо от их форм собственности